Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

ACETON technický

Použití: Rozpouštědlo a základní surovina pro chemický průmysl.

Složení: aceton

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 791 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,62 kg/kg produktu

Balení: 0.70L, 4L, 9L, 30L, sudy, kontejnery


 

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list Expoziční scénáře

Máte zájem o tento produkt?