Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Benzín lakový

Použití: K ředění nátěrových hmot, asfaltů a asfaltových laků.

Složení: benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 810 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,87 kg/kg produktu

Balení: 0.70L, 4L, 9L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   Lakový benzín ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?