Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

BUTANOL

Použití: Technická kapalina a základní surovina pro chemický průmysl.

Složení: butan-1-ol

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 810 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,65 kg/kg produktu

Balení: kanystry, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:    butanol_ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?