Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

BUTYLACETÁT

Použití: Technická kapalina a základní surovina pro chemický průmysl.

Složení: butyl-acetát

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 880 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,62 kg/kg produktu

Balení: 0.70L, 4L, 9L, 30L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:    butylacetát_ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?