Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Čistič benzínový

Použití: K čištění a odmašťování kovových předmětů a textilních materiálů

Složení: uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické,
Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 715 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,81 kg/kg produktu
Balení: 0.70L, 4L, 9L, 30L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:    TB_ESToluen ES56, Toluen ES1011, Toluen ES12

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?