Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

ČISTIČ P8500

Použití: K čištění stříkacích pistolí a jiného nářadí od nátěrových hmot. Nelze používat k ředění barev.

Složení: aceton, uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické,
Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 786 kg/m3, obsah TOC 0,75 kg/kg produktu, obsah VOC 786 g/l
Balení: 4L, 9L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   Aceton ES, TB_ESToluen ES56, Toluen ES1011, Toluen ES12

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?