Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

ČISTIČ P8501

Použití: K čištění nanášecího zařízení a nástrojů od polyesterových nátěrových hmot. Nelze používat k ředění barev.

Složení: aceton, n-butylacetát
Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 800 kg/m3, obsah TOC 0,62 kg/kg produktu, obsah VOC 800 g/l
Balení: sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   Aceton ES, Butylacetát ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?