Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

ETHYLACETÁT

Použití: Rozpouštědlo a základní surovina pro chemický průmysl.

Složení: ethyl-acetát

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 900 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,55 kg/kg produktu

Balení: kanystry, sudy, kontejnery

Máte zájem o tento produkt?