Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

LÍH technický EUR

Použití: K čištění a odmašťování a jiným technickým účelům.

Složení: ethanol, butanon, isopropanol, Bitrex 
Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 800 kg/m3, obsah VOC 800 g/l
Balení: 4L, 9L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   Ethanol ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?