Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Methoxypropylacetát (PMA)

Použití: Rozpouštědlo a základní surovina pro chemický průmysl.

Složení: 2-methoxy-1-methylethyl-acetát

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 970 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,542 kg/kg produktu

Balení: kanystry, sudy, kontejnery

  

Expoziční scénáře:   PMA ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?