Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

PETROL

Použití: K řadě technických aplikací jako přímá náhrada petroleje. Je vhodný ke svícení, hoří bez zápachu a nečadí. Pro další chemické zpracování - viz. bezpečnostní list.

Složení: uhlovodíky C11-C14, n-alkány 

Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti, hustota 820 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,85 kg/kg produktu

Balení: kanystry, sudy


Expoziční scénáře:   Petrol ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?