Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo C 6000

Použití: K ředění nitrocelulosových nátěrových hmot

Složení: toluen, butan-1-ol, ethylacetát, n-butylacetát, ethanol

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 867 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,80 kg/kg produktu

Balení: 0.70L, 4L, 9L, 30L, sudy, kontejnery


Expoziční scénáře:    Toluen ES56, Toluen ES1011, Toluen ES12, Butanol ES, Etylacetát ES, Butylacetát ES, Ethanol ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?