Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo C 6002

Použití: K ředění nitrocelulosových nátěrových hmot nanášených potahováním, k ředění lepicích laků

Složení: aceton, ethylacetát

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 818 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,60 kg/kg produktu

Balení: sudy, kontejnery


Expoziční scénáře:    Aceton ES, Etylacetát ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?