Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

ŘEDIDLO HERBOL V40

Použití: K ředění rozpouštědlových nátěrových hmot Herbol

Složení: uhlovodíky, C9, aromatické, n-butylacetát
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 880 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,88 kg/kg produktu
Balení: 0.70L, 4L, 9L

Expoziční scénáře:  Solvesso100 ES, Butylacetát ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?