Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo L 6000

Použití: K ředění lihových nátěrových hmot; k čištění, odmašťování a jiným technickým účelům

Složení: ethanol, toluen (do 5%)
Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 817 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,51 kg/kg produktu
Balení: 0.70L, 4L, 9L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   Ethanol ES , Toluen ES56, Toluen ES1011, Toluen ES12

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?