Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo S 6001

Použití: K ředění syntetických nátěrových hmot rychle zasychajících, zvlášť vhodné pro stříkání

Složení: toluen, uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%)
Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 820 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,84 kg/kg produktu
Balení: 0.70L, 4L, 9L, 30L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:  Toluen ES56, Toluen ES1011, Toluen ES12, Lakový benzín ES 

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?