Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo S 6002

Použití: K ředění syntetických nátěrových hmot nanášených máčením, poléváním nebo štětcem

Složení: uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%), butan-1-ol
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 787 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,83 kg/kg produktu
Balení: sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   Lakový benzín ESIsobutanol ES 

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?