Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo S 6003

Použití: K ředění syntetických nátěrových hmot vypalovacích

Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol, ethylbenzen
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 858 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,85 kg/kg produktu
Balení: 4L, 9L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   Xylen ropný ESIsobutanol ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?