Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo S 6005

Použití: K ředění syntetických nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním nebo máčením

Složení: xylen (směs izomerů), ethylbenzen
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 870 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,90 kg/kg produktu
Balení: 0.70L, 4L, 9L, 30L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   Xylen ES56Xylen ES7Xylen ES26

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?