Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo S 6006

Použití: K ředění syntetických a olejových nátěrových hmot nanášených štětcem, zasychajících na vzduchu při normální teplotě

Složení: uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%), xylen (směs izomerů)
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 790 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,85 kg/kg produktu
Balení: 0.70L, 4L, 9L, 30L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   Lakový benzín ESXylen ropný ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?