Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo S 6023

Použití: K ředění emailu syntetického vypalovacího tepaného S 2023

Složení: toluen, xylen (směs izomerů)
Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 870 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,91 kg/kg produktu
Balení: sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:    Toluen ES56, Toluen ES1011, Toluen ES12, Xylen ES56Xylen ES7Xylen ES26

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?