Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo S 6300

Použití: K ředění epoxidových dvousložkových nátěrových hmot mimo tepaného emailu

Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol, n-butylacetát, 1-methoxypropan-2-ol, ethylbenzen
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 850 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,74 kg/kg produktu
Balení: 0.70L, 4L, 9L, 30L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   Xylen ES56Xylen ES7Xylen ES26, Butanol ES, Butylacetát ES, PM ES 

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?