Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo S 6900

Použití: K ředění syntetických laků, určených pro elektrotechniku, např. S 1901, S 1924

Složení: uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%), xylen (směs izomerů)
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 794 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,86 kg/kg produktu
Balení: sudy, kontejnery

Máte zájem o tento produkt?