Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo S 6904

Použití: K ředění impregnačních laků, určených pro aplikaci v tepelné třídě F, např. S 1903, S 1942

Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol, ethylbenzen
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 850 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,82 kg/kg produktu
Balení: sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   Xylen ES56Xylen ES7Xylen ES26, Butanol ES 

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?