Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo U 6000

Použití: K ředění polyuretanových nátěrových hmot zasychajících na vzduchu

Složení: xylen (směs izomerů), 2-methoxy-1-methylethylacetát, ethylbenzen
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 900 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,78 kg/kg produktu
Balení: 4L, 9L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   
Xylen ES56Xylen ES7Xylen ES26, PMA ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?