Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo U 6002

Použití: K ředění polyuretanových a akryluretanových nátěrových hmot

Složení: xylen (směs izomerů), 2-methoxy-1-methylethylacetát, ethylbenzen
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 920 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,71 kg/kg produktu
Balení: 0.70L, 4L, 9L, sudy, kontejnery


Expoziční scénáře:   
Xylen ES56Xylen ES7Xylen ES26, PMA ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?