Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo U 6051

Použití: K ředění polyuretanových základních barev U 2061, emailů U 2081 a laku U 1051 zasychajících na vzduchu

Složení: xylen (směs izomerů), butyl-acetát, lakový benzín, butan-1-ol, 2-methoxy-1-methylethylacetát, toluen
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 866 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,78 kg/kg produktu
Balení: 4L, 9L, sudy, kontejnery


Expoziční scénáře:   
Xylen ES56Xylen ES7Xylen ES26Butylacetát ES, Butanol ES, Lakový benzín ES, PMA ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?