Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

XYLEN ropný

Použití: Rozpouštědlo a surovina pro chemický průmysl.

Složení: xylen (směs izomerů), ethylbenzen 

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 870 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,90 kg/kg produktu

Balení: 4L, 9L, sudy, kontejnery


Expoziční scénáře: Xylen ropný ES

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?