Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

XYLEN technický

Použití: Rozpouštědlo a surovina pro chemický průmysl.

Složení: xylen (směs izomerů), ethylbenzen 

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 870 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,90 kg/kg produktu

Balení: 4L, 9L, sudy, kontejnery


Expoziční scénáře:   Xylen ES1, Xylen ES2, Xylen ES4, Xylen ES56, Xylen ES7, Xylen ES89, Xylen ES10, Xylen ES1415, Xylen ES21, Xylen ES2223, Xylen ES2425, Xylen ES26, Xylen ES29, Xylen ES3031, Xylen ES33 

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?